Bezúnikové technológie

Systém - LIVE LOADING

  • zabezpečuje správne predpätia skrutiek
  • ochraňuje skrutkové spoje pri tepelných šokoch, vibráciách, zmenách zaťaženia
  • zabraňuje únikom médií
Sytém - LIVE LOADING

Tesniace systémy

  • svetová kvalita mechanických upchávok a kovových vlnovcov

Adresa

LEADER TECHNOLOGY spol. s r.o.
Agátová 22
844 03 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 (0)903 26 78 30
fax: +421 (0)2 64 36 57 30
mail: LT@LTECH.SK

Fakturačné údaje

IČO: 35 877 332
DIČ: 2021805511
DIČ DPH: SK2021805511

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro., vložka číslo 30822/B.