Chemické a ultrazvukové čistenie


Využívajú sa na odstraňovanie úsad z rôznych povrchov. Jedná sa o odstraňovanie úsad a nánosov hlavne z technologických zariadení, ako sú filtračné zariadenia, výmenníky tepla, rôzne chladiace komory (napr. čerpadiel, mechanických upchávok) a pod.

Na odstraňovanie úsad a nánosov využívajú i rôzne čistiace roztoky v celej škále pH hodnôt.

Výber správneho čistiaceho roztoku závisí od daného znečistenie a hlavne od povrchu, ktorý je čistený.

Adresa

LEADER TECHNOLOGY spol. s r.o.
Agátová 22
844 03 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 (0)903 26 78 30
fax: +421 (0)2 64 36 57 30
mail: LT@LTECH.SK

Fakturačné údaje

IČO: 35 877 332
DIČ: 2021805511
DIČ DPH: SK2021805511

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro., vložka číslo 30822/B.