Vítajte na stránkach firmy LEADER TECHNOLOGY

Firma LEADER TECHNOLOGY spol. s r.o. vznikla v roku 2004 v Bratislave ako obchodno – servisná spoločnosť.

Za dobu svojho pôsobenia sa firma stala spoľahlivým partnerom mnohým popredným výrobným firmám.

Od svojho vzniku sa zameriava na využívanie a zavádzanie najnovších ekologických technológií, tzv. BAT (best aviable technology) do praxe.

Využívanie najnovších ekologických technológií, tzv. BAT (best aviable technology) typu:

Chemické a ultrazvukové čistenie
potrubných rozvodov, filtrov, zariadení, súčiastok a pod. od rôznych nánosov a úsad
viac »

Úprava vody
technológie pre úpravu pitnej, úžitkovej vody od domácnosti po priemysel bez použitia chemikálií
viac »

Bezúnikové technológie
eliminácia únikov médií z prírubových spojov a ventilov metódou stáleho prítlaku
viac »

Oleje a plastické mazivá
automobilové oleje, priemyselné oleje, špeciálne mazivá, kĺzne laky
viac »

Adresa

LEADER TECHNOLOGY spol. s r.o.
Agátová 22
844 03 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 (0)903 26 78 30
fax: +421 (0)2 64 36 57 30
mail: LT@LTECH.SK

Fakturačné údaje

IČO: 35 877 332
DIČ: 2021805511
DIČ DPH: SK2021805511

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro., vložka číslo 30822/B.