Efektívnejšie čistenie, vyššia produkcia

• Odstraňovanie anorganických a organických usadenín

       • cirkuláciou

       • ponorom

 

Rýchle, jemné a vysoko efektívne čistenie

• Vynikajúce čistenie 

• Ekologický proces čistenia 

• Jemné a nedeštruktívne čistenie 

• Čistenie v súlade s Montrealským protokolom

 

Kvalitnejšie čistenie, bezpečnejšia oprava

• Skrátenie času dekontaminácie  

• Redukcia bezpečnostných rizík 

     • Eliminácia pyroforického železa   • H2S < 1,0 ppm   • Aromátov ≈ 0   • LEL ≈ 0